top of page

Aanmeldingsformulier

Download het onderstaande formulier en vul het in. Of print het formulier dat onder het docx bestand staat door op het printerlogo te klikken. Stuur het ingevulde formulier op naar voorzitter.kbogrootstein@gmail.com of lever de uitgeprinte versie in bij de voorzitter.

Uw gegevens worden door ons verwerkt in onze ledenadministratie. KBO Groot Stein gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe we dit doen kunt u nalezen in het privacystatement. www.kbo-pcob.nl/avg

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen dan dient dit 4 weken voor einde kalenderjaar te gebeuren ivm de afdrachtverplichtingen aan KBO Limburg, die wij voor aanvang van elk kalenderjaar dienen over te maken!

De contributie is slechts 2 euro per persoon per maand.

bottom of page